top of page

HORARIS ESCOLARS

EDUCACIÓ INFANTIL

 

Matí: de 9:00 a 12:30 h.

Tarda: de 15:00 a 16:30 h.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

Matí: de 9:00 a 12:30 h.

Tarda: de 15:00 a 16:30 h.

 

Cal procurar ser puntuals, tant a les entrades i sortides del matí i tarda, per tal que les activitats del centre es puguin realitzar amb normalitat.

*Aquest curs l'horari habitual de la jornada lectiva de l'alumnat ha patit alguna modificació en alguns nivells o cicles per tal de garantir una entrada/sortida esglaonada de l'alumnat al centre.

HORARI DEL CENTRE

DIRECCIÓ

Matí: dimarts de 9:00 a 10:00h.

Tarda: dimecres a les 15:30h.

Podeu sol·licitar cita prèvia via telefònica (936 40 08 34)

SECRETARIA

Totes les tardes 

TUTORS/ES

Dimarts: Generalment de 12:30 a 13:15, tret d'exepcions (consultar al tutor/a)

ADMINISTRACIÓ

Matins: de 9:00 a 10:00 h

              de 12:00 a 13:00 h.

Tardes: de 15:00 a 16:15 h.

HORARI ATENCIÓ FAMÍLIES

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Dilluns a divendres de 16:30 a 17:30 o 18:00 h, segons l'activitat.

Per més informació de les activitats extraescolars consulteu el blog de l'AMPA.

ACOLLIDA MATINAL

Dilluns a divendres de 7:30 a 9:00 h.

HORARI D'EXTRAESCOLARS

bottom of page