top of page

ELS NOSTRES PROJECTES I ALTRES ACTIVITATS

 

L'escola Amat Verdú du a terme una sèrie de projectes amb els quals volem potenciar el desenvolupament integral dels nostres alumnes, de manera que puguin desenvolupar les seves capacitats des d'una perspectiva global. A l'escola apliquem projectes de diferent tipologia de manera que, mitjançant la implicació vivencial del nostre alumnat, quedin integrats el treball d'aspectes de caire científic, lingüístic, artístic, d'activitat físic-esportiva, d'educació en valors, etc.

 

D'altra banda, l'Amat Verdú també contempla la realització de tot un seguit d'activitats complementàries igualment interessants que complementen els diversos projectes d'escola i la resta del treball que dia a dia es realitza al centre. 

 

Alguns dels nostres projectes i activitats són desenvolupats a tots els cicles educatius del centre. D'altres, en canvi, se centren en només un curs o diversos cursos específics. Si voleu conèixer amb més profunditat cada projecte i/o activitat no dubteu en clicar a la icona corresponent.

XCB_.jpg
Xarxa de Competències Bàsiques
STLEarn_.jpg
Sharing to learn
bottom of page